VPN Kullanmak Yasak mı?

Türkiye’de VPN kullanımını yasaklayan herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.

Tam tersi, başta en büyük devlet kurumları olmak üzere, dijitalleşmeye önem veren tüm kurumlar kendi iç işlemlerinde, diğer kurumlarla bilgi alışverişinde ve zaman zaman bireysel kullanıcılara dönük hizmetlerde VPN kullanmaktadır.

E-Türkiye veya e-devlet adını verdiğimiz hizmetler, birçok devlet kurumu tarafından saklanan ve işlenen verinin, merkezi bir portal üzerinden diğer kurumlar ve bireyler ile paylaşılmasına ve işlem yapılmasına imkan vermektedir. Bu hizmetlerin güvenli bir şekilde verilmesi için, kurumlar özellikle kendi aralarındaki veri alışverişini VPN kullanarak sağlamaktadır. Bunların önemli bir kısmında VPN kullanımı hizmetin sunulması için ön şart olarak şartnamalere yazılmaktadır.

Bireysel kullanıcıların Türkiye’de “yasak” olan internet sitelerine girişi açısından, Erişim Sağlayıcılara alternatif yollara engel olmak görevi verilmiştir. 5651 sayılı kanunun 6.madde 1.fıkrasında geçen bu sorumluluk, bireyleri ilgilendirmemekte, erişim sağlayıcıları da yasaklanan içeriğe erişime engel olmak açısından ilgilendirmektedir.

Erişim sağlayıcının yükümlülükleri
MADDE 6- (1) Erişim sağlayıcı;
ç) (Ek: 6/2/2014-6518/89 md.) Erişimi engelleme kararı verilen yayınlarla ilgili olarak alternatif erişim yollarını engelleyici tedbirleri almakla, yükümlüdür.

Bu maddenin özellikle 2016 yılındaki uygulamalarında, yasal sorumluluğu aşan bir teknik engellemenin söz konusu olduğu gözlenmiştir. Bazı erişim sağlayıcıların aboneleri, VPN kullanımına tamamen engel olan sorunlar yaşadığını bildirmiş, ZenMate, TunnelBear gibi servislerin bazen hiç çalışmadığı raporlanmıştır. Bu şikayetler 2017 Mart ayı itibariyle ortadan kalkmış durumdadır.

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir